Lidgeld

Zodat iedereen zorgeloos kan spelen

Hoeveel en waarvoor

Alle leden betalen jaarlijks lidgeld, zodat iedereen goed verzekerd is:

  • Zeehonden en Welpen: €45
  • Aspiranten en Juniors: €50
  • Leiding: €45
  • Loodsen: €35

De kosten zijn zo laag mogelijk, want scouting is er voor iedereen. Ouders die het minder breed hebben kunnen bij ons aankloppen. Scouting gaat onder meer over elkaar helpen en er zijn voor elkaar. Ook als de andere dus (financieel) minder mee kan.

Het lidgeld dient ten laatste betaald te worden tegen 1 november op het rekeningnummer BE32 7370 5512 1002 met de vermelding van de naam van het lid. Opgelet! We hebben sinds dit jaar een nieuwe bankrekening. Controleer dus goed op welk rekeningnummer u overschrijft.

Gegevens bij nieuwe inschrijvingen

Als vereniging hebben we een aantal basisgegevens nodig van onze leden. Deze worden gebruikt om contact te leggen, medische redenen, enzovoort! Om deze gegevens te verzamelen gebruiken we twee manieren. U kunt alle gegevens zelf invullen hieronder of u kunt de (assistant-)eenheidsleiding (Steur, Ostrero en Kookaburra) aanspreken hierover. Zij zullen u verder helpen met het voltooien van de inschrijving. Deze gegevens worden ook gebruikt voor de proefverzekering van vier weken. Daarom hoeft u niet te wachten tot het lidgeld betaald is.

Formulier nieuwe inschrijving

DETAILS KIND
DETAILS OUDER/VOOGD
Follow us on social