Lidgeld

Zodat iedereen zorgeloos kan spelen

Hoeveel en waarvoor

Alle leden betalen jaarlijks lidgeld, zodat iedereen goed verzekerd is:

  • Zeehonden en Welpen: €40
  • Aspiranten en Juniors: €45
  • Leiding: €40
  • Loodsen: €30

De kosten zijn zo laag mogelijk, want scouting is er voor iedereen. Ouders die het minder breed hebben kunnen bij ons aankloppen. Scouting gaat onder meer over elkaar helpen en er zijn voor elkaar. Ook als de andere dus (financieel) minder mee kan.

Het lidgeld dient ten laatste betaald te worden tegen 1 november op het rekeningnummer BE32 7370 5512 1002 met de vermelding van de naam van het lid. Opgelet! We hebben sinds dit jaar een nieuwe bankrekening. Controleer dus goed op welk rekeningnummer u overschrijft.

Wachtlijst voor nieuwe leden - zeehonden en welpen

Om het voor alle kinderen leuk en veilig te houden werken we met een wachtlijst voor zeehonden en welpen.

Inschrijven op deze wachtlijst kan door hier te klikken en jouw gegevens na te laten alsook de naam en geboortedatum van uw kind. Deze gegevens worden enkel gebruikt om u te contacteren.

Vanaf er een plaatsje vrij komt nemen we contact met u op zodat ook jouw zoon of dochter kan meespelen elke zaterdag!

Follow us on social