Hoeveel en waarvoor?

Alle leden betalen jaarlijks lidgeld, zodat iedereen goed verzekerd is: - Zeehonden en Welpen: €45 - Aspiranten en Juniors: €50 - Leiding: €45 - Loodsen en VZW: €35 De kosten zijn zo laag mogelijk, want scouting is er voor iedereen. Ouders die het minder breed hebben kunnen bij ons aankloppen. Scouting gaat onder meer over elkaar helpen en er zijn voor elkaar. Ook als de andere dus (financieel) minder mee kan. Het lidgeld dient ten laatste betaald te worden tegen 1 november op het rekeningnummer BE32 7370 5512 1002 met de vermelding van de naam en tak van het lid.